Figurky k legendě Formanské

Svatá Anna je matkou Panny Marie a tedy babičkou Ježíše Krista. Legenda pojednává o pomoci sv. Anny formanovi.

Forman = povolání. V dřívějších dobách to byl člověk, který ve voze taženým koňmi, rozvážel zboží obchodníkům.

Po dohodě lze barvu vlásků u koní změnit.