Figurky k legendě O lazaru a bohatci

Podobenství o boháči a Lazarovi patří k nejznámějším podobenstvím, přestože jej uvádí pouze evangelium podle Lukáše.

Lazara, který se přes všechny útrapy nuzného života dostane do nebe a lakomého boháče, který nakonec skončí v pekle, prezentuje Chorea se svým typickým vtipem a nadsázkou.

Závěrečné „…ví každý jak se spravovat“ nás většinou donutí k zamyšlení.