Figurky k legendě O Alžbětě a Marii

Jedna z mála takříkajíc „vážných“ částí představení je navýsost intimní legenda o Marii a Alžbětě.

Panna Marie se setkává Alžbětou, od které se dozvídá, že má v lůně Ježíše.