Tři králové

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako tři králové, navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Svátek Tří králů je ztotožněn se slavností Zjevení Páně a slaví se 6. ledna. Je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.

Lze objednat pouze celou trojici, nikoliv samostatné figurky.